školení instruktor ZTV - specializace body&mind

 kurz s akreditací MŠMT


 • rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR pro instruktory 
zdravotních, kompenzačních, body & mind lekcí
, Zdravá záda, Body in Balance, Power Core, Body ball, Over Ball, Yoga Therapy ad.
 • moderní pojetí výuky vycházející ze současných celosvětových trendů skupinových body & mind lekcí
 • obsah kurzu v souladu s nově platnými kvalifikačními standardy Národní soustavy vzdělávání
 • novinky ze zahraničí, aktuální informace, špičkový školící team 

Obsah licence: 

 • Obecná část:
  základy anatomie, fyziologie tělesné zátěže, kineziologie a první pomoci, zásady zdravého životního stylu 
 • Speciální část:
  cvičení s klienty s oslabením pohybového systému (sv.dysbalance, bolesti a onemocnění páteře a kloubů, post rehabilitační cvičení), oslabením dýchacího a srdečně cévního systému – civilizační onemocnění, obezita, s ženami těhotnými a po porodu, s klienty staršího věku atd.
 • stavba  a vedení skupinové lekce, komunikační strategie, technika provedení cviků a korekce chyb v provedení 
 • zásobník cviků pro aktivaci hlubokého systému svalů (core), posilovací a protahovací cvičení povrchových svalů, mobilizace páteře a hlavních kloubů, techniky fasciálního uvolnění

Termín licence: 

 • pátek – neděle 12.-14.1.2018
 • pátek – neděle 26.-28.1.2018
 • pátek – neděle 9.2.-11.2.2018

Cena: 8990,-

Team lektorů:

 • Mgr. L. Velínská a Ing. R. Ondrášek, Bc. L. Kolek, D. Dosoudilová (spec. část)
 • MuDr. T. Martínková, Mgr. P. Vítková, Mgr. I. Servítová (ob. část).

Podmínkou udělení certifikátu je:

 • Absolvování licence 
 • Složení praktické zkoušky a písemného testu 
 • Absolvování 40 hospitačních lekcí  
 • Absolvovaní mezinárodního kongresu v rozsahu 10 vyučovacích hodin 
 • Absolvování jednoho celodenního specializačního školení (diplomy, inspiration day apod.) nebo 2 půldenních školení (workshopy) v celkovém rozsahu 10 vyučovacích hodin

ITS bonusy pro absolventy licencí:

po dobu 1 roku od zahájení licence:

 • sleva 10% na další specializační školení ITS 
 • sleva 20% na mezinárodní kongresy a kongresové dny Aerobicmania 

bez časového omezení:

 • sleva 15% na všechny další licence ITS akreditované MŠMT 

Další informace a přihlášky :