Licence Instruktor Bodystylingu

 kurz s akreditací MŠMT


 • pro instruktory posilovacích a kondičních lekcí
  (BODYSTYLING, TOTAL BODY WORKOUT, BOSU, POWER STEP, INTERVAL, METABOLIC, CORE TRAINING, FUNKČNÍ TRÉNINK apod.)
 • moderní pojetí výuky vycházející ze současných celosvětových trendů skupinových lekcí
 • obsah kurzu v souladu s nově platnými kvalifikačními standardy Národní soustavy vzdělávání
 • novinky ze zahraničí, aktuální informace, špičkový školící team

Obsah licence:

 • Obecná část:
  základy anatomie, fyziologie tělesné zátěže, kineziologie a první pomoci, zásady zdravého životního stylu
 • Speciální část:
  práce s hudbou, vedení lekce, metody učení, stavba posilovacích lekcí, tréninkové principy a metody, zásobník a technika provedení posilovacích cviků s váhou vlastního těla a posilovacími pomůckami (činky, elastibandy, bosu, pump ad.), komunikační a motivační strategie

Termín licence: 

 • pátek – neděle 27.-29.4.2018– první víkend výuky , teorie, praxe
 • pátek – neděle 11.-13.5.2018 – druhý víkend výuky, teorie, praxe
 • pátek – neděle 25.-27.5.2018 – třetí víkend výuky, teorie, praxe
 • sobota 7.4.2018 – praktická část na mezinárodního kongresu bodymind & bodywork

Cena: 6990,-

Team lektorů:

 • Mgr. Lenka Velínská a Ing. Roman Ondrášek (speciální část),
 • Mgr. Ivona Rutarová a Mgr. Pavla Hudcová (obecná část)

Podmínkou udělení certifikátu je:

 • Absolvování licence 
 • Složení praktické zkoušky a písemného testu 
 • Absolvování 40 hospitačních lekcí  
 • Absolvovaní mezinárodního kongresu v rozsahu 10 vyučovacích hodin 
 • Absolvování jednoho celodenního specializačního školení (diplomy, inspiration day apod.) nebo 2 půldenních školení (workshopy) v celkovém rozsahu 10 vyučovacích hodin

ITS bonusy pro absolventy licencí:

po dobu 1 roku od zahájení licence:

 • sleva 10% na další specializační školení ITS 
 • sleva 20% na mezinárodní kongresy a kongresové dny Aerobicmania 

bez časového omezení:

 • sleva 15% na všechny další licence ITS akreditované MŠMT 

Další informace a přihlášky :