akreditované školení instruktor aerobiku

Licence Instruktor Aerobiku


 • kurz s akreditací MŠMT
 • pro instruktory choreografických lekcí  (Aero dance, Dance aerobic, Step aerobic apod.)
 • moderní pojetí výuky vycházející ze současných celosvětových trendů skupinových lekcí
 • obsah kurzu v souladu s nově platnými kvalifikačními standardy Národní soustavy vzdělávání
 • novinky ze zahraničí, aktuální informace, špičkový školící team

Obsah licence:

 • Obecná část : základy anatomie, fyziologie, kineziologie a první pomoci, základy zdravého životního stylu
 • Speciální část : práce s hudbou, technika pohybu, vedení lekce, metody učení, progresivní stavba choreografických tanečních a stepových lekcí, komunikační a motivační strategie

Termín licence: 

 • pátek – neděle 27.-29.4.2018– první víkend výuky , teorie, praxe
 • pátek – neděle 11.-13.5.2018 – druhý víkend výuky, teorie, praxe
 • pátek – neděle 25.-27.5.2018 – třetí víkend výuky, teorie, praxe
 • sobota 7.4.2018 – praktická část na mezinárodního kongresu bodymind & bodywork

Cena: 6990,-

Team lektorů:

 • Mgr. Lenka Velínská a Ing. Roman Ondrášek (speciální část),
 • Mgr. Ivona Rutarová a Mgr. Pavla Hudcová (obecná část)

Podmínkou udělení certifikátu je:

 • Absolvování licence
 • Složení praktické zkoušky a písemného testu
 • Absolvování 40 hospitačních lekcí 
 • Absolvovaní mezinárodního kongresu v rozsahu 10 vyučovacích hodin
 • Absolvování jednoho celodenního specializačního školení (diplomy, inspiration day apod.) nebo 2 půldenních školení (workshopy) v celkovém rozsahu 10 vyučovacích hodin

ITS bonusy pro absolventy licencí:

po dobu 1 roku od zahájení licence:

 • sleva 10% na další specializační školení ITS
 • sleva 20% na mezinárodní kongresy a kongresové dny Aerobicmania

bez časového omezení:

 • sleva 15% na všechny další licence ITS akreditované MŠMT

Další informace a přihlášky :