akreditované školení instruktor pilates

Licence Instruktor Pilates


 • 1.+ 2. víkend – pro instruktory skupinových lekcí, kteří absolvali jiný akreditovaný instruktorský kurz s akreditací MŠMT a chtějí začít vést lekce pilates jako další specializaci
 • 1.+ 2.+ 3. víkend – KURZ S AKREDITACÍ MŠMT pro ty, kteří nemají žádný instruktroský kurz a chtějí začít vést lekce pilates

1. + 2. víkend: PILATES INSTRUKTOR


 • historie a současnost pilates metody, principy, základy kineziologie a anatomie)
 • cviky pilates na podložce základní a pokročilejší úrovně
 • základy vedení a stavby lekce pilates
 • základy diagnostiky pohyb.aparátu, stavba individuální lekce pilates
 • cena: 6990,- (zahrnuje metodické materíály a certifikát o absolvování)

1. + 2. + 3.víkend: PILATES INSTRUKTOR – LICENCE


 • první pomoc, anatomie, fyziologie, výživa, základy práva
 • vedení a stavba skupinové i individuální lekce pilates
 • použití základních pomůcek
 • cena: 9990,- (zahrnuje metodické materíály, po složení závěrečných zkoušek, absolvování hospitačních hodin a mezinárodního kongresu a 1 tématického diplomu nebo 2 workshopů absolventii obdrží certifikát – Instruktorskou licenci)
 • lektoři: L.Velínská , L.Kolek, P.Hudcová, T.Martínková

Termín licence: letní intenzivní kurz

 • pátek – neděle  10.-12.2.2017
 • pátek – neděle 24. – 26.2.2017
 • Sobota – neděle  11.-12.3.2017 (pouze pro ty, kteří potřebují osvědčení pro Živnostenský úřad)

informace a rezervace :


Podmínkou udělení certifikátu je:

 • Absolvování licence 
 • Složení praktické zkoušky a písemného testu 
 • Absolvování 40 hospitačních lekcí  
 • Absolvovaní mezinárodního kongresu v rozsahu 10 vyučovacích hodin 
 • Absolvování jednoho celodenního specializačního školení (diplomy, inspiration day apod.) nebo 2 půldenních školení (workshopy) v celkovém rozsahu 10 vyučovacích hodin

ITS bonusy pro absolventy licencí:

po dobu 1 roku od zahájení licence:

 • sleva 10% na další specializační školení ITS 
 • sleva 20% na mezinárodní kongresy a kongresové dny Aerobicmania 

bez časového omezení:

 • sleva 15% na všechny další licence ITS akreditované MŠMT